Print to PDF

Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini (TVET u BiH)

Primarni cilj projekta je sistemska integracija dualnog organiziranog obrazovanja u strukture i procese javnih i privatnih TVET aktera u BiH.

Trajanje projekta:
03/2017 – 08/2023
Sektor obrazovanja:
Srednje obrazovanje, Strukovno obrazovanje
Status:
U toku
Partneri:
Mašinska škola Prijedor, Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Mješovita srednja škola Tešanj, Pedagoški zavod BPK, Pedagoški zavod ZDK, Privredna komora Kantona Sarajevo, Privredna komora RS, Privredna komora USK, Privredna komora ZDK, Republički pedagoški zavod, Srednja stručna škola "Džemal Bijedić" Goražde, Srednja tehnička škola "Hasib Hadžović" Goražde, Srednja ugostiteljsko-turistička škola KS, Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš, Srednjoškolski centar Hadžići, Srednjoškolski centar Vogošća, Tehnička škola Gradiška, Unija udruženja poslodavaca RS
Implementator:
GIZ BiH - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Donator:
Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Švicarska agencija za razvoj i saradnju
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski kanton, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (11):
Banja Luka, Bihać, Goražde, Gradiška, Hadžići, Ilijaš, Prijedor, Sarajevo, Tešanj, Vogošća, Zenica

Projekat podržava razmjenu između javnih i privatnih struktura kantona i entiteta u daljem razvoju okvirnih uslova za dualno organizirano stručno obrazovanje i obuku. Osim toga, pruža se podrška odabranim stručnim školama, ekonomiji, pedagoškim zavodima i ministarstvima obrazovanja u unapređenju ostvarivanja njihovih uloga u planiranju i realizaciji dualnog organizovanog stručnog obrazovanja i obuke. Projekat je fokusiran na sljedeće:

  • Uvođenje relevantnih preduslova kroz uvođenje praktički orijentisanih elemenata dualnog organizovanog obrazovanja i obuke u odabrane institucije stručnog obrazovanja i konsultacije u vezi sa pravnim i institucionalnim okvirnim uslovima;
  • Podrška procesima razmjene na nivou općina, kantona i entiteta u svrhu integracije dualnog organiziranog stručnog obrazovanja i obuke;
  • Omogućavanje odabranim stručnim školama da implementiraju dualno organizovano obrazovanje orijentisano na tržište rada u odabranim profesijama, odnosno da bolje obavljaju svoju ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetnog stručnog obrazovanja i obuke orijentisanog na tržište rada i da obrazuju mladiće i devojke u skladu sa potrebama tržišta rada u budućnosti;
  • Integracija dualnog organizovanog stručnog obrazovanja u kompanijama koje pružaju mogućnosti za obuku;
  • Omogućavanje odabranim privrednim komorama i udruženjima, kao i pedagoškim zavodima da podrže stručne škole i kompanije u implementaciji dualnog organizovanog stručnog obrazovanja i obuke.

Strateški prioriteti Riga dokumenta obuhvaćeni projektnim aktivnostima:

  • 1. Riga prioritet: Promovisati učenje temeljeno na radu/ učenje uz rad u svim njegovim oblicima, s posebnim naglaskom na praksu, uključivanje socijalnih partnera, kompanija, komora i VET pruzalaca usluga.
  • 2. Riga prioritet: Dalje razviti mehanizme osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci 
  • 5. Riga prioritet: Sistemski pristup i mogućnost za inicijalno i kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika, trenera i mentora.

Projektni materijali:

Više informacija o projektu: