O stranici obrazovanjeubih.ba

Cilj ove stranice je da bude interaktivna platforma za povezivanje međunarodnih partnera i obrazovnih institucija.

Kreirana je tako da javnosti u Bosni i Hercegovini i šire pruži pregled obrazovnih sistema i institucija obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i pregled partnera i njihovih aktivnosti u području stručnog obrazovanja i obuke. Namjera nam je da u budućnosti ova stranica sadrži i informacije o projektima i partnerima uključenim u podršku razvoja ostalih nivoa obrazovanja, od preškolskog do visokog obrazovanja.

Prikazane su lokacije na kojima se projekti sprovode širom zemlje, kao i informacije o ciljevima i aktivnostima projekata. Da bi rezultati projekata budu dostupni što većem broju korisnika, omogućen je pristup dokumentima i materijalima koji su izrađeni u okviru projekata.

Budite u toku sa aktuelnim informacijama o projektima iz područja obrazovanja koje u Bosni i Hercegovini podržavaju međunarodni partneri.

NAPOMENA: Ovim putem obavještavamo sve posjetioce ove stranice da će se objavljivanje materijala vršiti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH dok se ne stvore tehnički uslovi za objavljivanje istog teksta na tri službena jezika.