Partneri

Donatori

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini
GIZ
OeAD
Europska komisija

Privredne komore

Privredna komora RS
Privredna komora Federacije BiH


Udruženja poslodavaca

Asocijacija poslodavaca BiH
Udruženje poslodavaca FBIH
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BiH