Dokumenti

Zakoni

Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08);

Zakon o srednje obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 41/18 i 92/20)

Zakon o srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 17/12, 12/19 i 15/20)

Zakon o srednjem školstvu Posavskog kantona („Narodne novine Županije Posavske“, br. 3/04, 4/04, 3/08, 8/08 i 4/11)

Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 i 14/19)

Zakon o srednjoj školi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 09/17)

Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Služnene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 10/11 i 5/16)

Zakon o srednjem školstvu Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, 11/01, 17/04 i 15/12)

Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 08/00, 04/04, 05/04, 08/06)

Zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Zapadnohercegovačkog kantona („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 22/13)

Zakon o sednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 30/19 i 33/21)

Zakon o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 12/04. i 12/08.),

Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 06/20)


Strateški dokumenti

Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini - na osnovu zaključaka iz Rige -2021-2030