Kontakt

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Trg BiH br. 3, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 492 519

E-mail: info@obrazovanjeubih.ba

Web: www.mcp.gov.ba