Print to PDF

Poboljšanje kvalitete učenja utemeljenog na radu kroz jačanje uloge koordinatora/ koordinatorice praktične nastave

Cilj projekta je povećati kvalitetu stručnog obrazovanja efektivnim razvojem kvalitete učenja utemeljenog na radu, sa fokusom na ulogu i zadatke koordinatora/koordinatorica praktične nastave.

Trajanje projekta:
2022. – 2024.
Sektor obrazovanja:
Srednje obrazovanje, Strukovno obrazovanje
Status:
U toku
Partneri:
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Pedagoški instituti, Privredna komora RS
Implementator:
OeAD
Donator:
OeAD
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Tuzlanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (4):
Banja Luka, Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla

Uloga koordinatora/koordinatorica praktične nastave (KPN) u stručnom obrazovanju je raznolika. Oni/one u pravilu čine poveznicu između škole i poduzeća, koordiniraju praktičnu nastavu u školi i kod poslodavca u slučaju oba modela obrazovanja (dualnog modela i školskog modela), ostvaruju blisku saradnju sa nastavnicima/nastavnicama stručnih predmeta i mentorima/mentoricama iz poduzeća i pružaju im podršku prilikom provedbe praktične nastave. Njihov rad time može na značajan način doprinijeti efektivnom korištenju dva mjesta učenja – škole i poduzeća, te time dati širi doprinos kvaliteti obrazovanja.

Cilj projekta je povećati kvalitetu stručnog obrazovanja efektivnim razvojem kvalitete učenja utemeljenog na radu, sa fokusom na ulogu i zadatke koordinatora/koordinatorica praktične nastave. Određena su četiri zajednička projektna težišta ovog regionalnog projekta: 

  • Definiranje, usidrenje i jačanje uloge i zadataka koordinatora/koordinatorica praktične nastave na osnovu potreba
  • Standardizacija postupaka i procesa kao važan aspekat razvoja kvalitete u radu koordinatora/koordinatorica praktične nastave
  • Dalji razvoj kompetencija koordinatora/koordinatorica praktične nastave u skladu sa potrebama
  • Razvoj i osiguranje kvalitete uvođenjem mehanizama osiguravanja kvalitete rada koordinatora/koordinatorica praktične nastave 
Strateški prioriteti Riga dokumenta obuhvaćeni projektnim aktivnostima:
  • 1. Riga prioritet: Promovisati učenje temeljeno na radu/ učenje uz rad u svim njegovim oblicima, s posebnim naglaskom na praksu, uključivanje socijalnih partnera, kompanija, komora i VET pruzalaca usluga
  • 2. Riga prioritet: Dalje razviti mehanizme osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci 
  • 4. Riga prioritet: Ključne kompetencije u inicijalnom i kontinuiranom stručnom obrazovanju i obuci
  • 5. Riga prioritet: Sistemski pristup i mogućnost za inicijalno i kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika, trenera i mentora